CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Szerzej o periodontologii

Najczęściej zadawane pytanie dotyczące periodontologii:

Czy odsłanianie się szyjek zębów zawsze oznacza “parodontozę”? Czy grozi mi utrata zębów?

Jeżeli zanikowi dziąseł towarzyszy stan zapalny, obecność kamienia nazębnego lub innych osadów to istotnie proces zaniku przyzębia może być dość zaawansowany i wymaga jak najszybszego wdrożenia kompleksowego leczenia, które ochroni zęby przed utratą. Natomiast zaniki dziąseł bez współistnienia stanów zapalnych zwane recesjami mają zupełnie inną naturę i wymagają zupełnie innego leczenia. Rozchwianie i utrata zębów nie grozi w takiej sytuacji.

Czy rozchwiane zęby są skazane na usunięcie?

Bardzo rzadko. W zależności od stopnia zaniku kości rozchwiane zęby po likwidacji stanu zapalnego można szynować, czyli wzmocnić sklejając ze sobą, albo przy współistnieniu braków zębowych wkomponować w strukturę planowanej pracy protetycznej: np. protezy nakładkowej albo mostu.

Czy zanikła kość da się odbudować?

Metody odtwarzania zanikłych tkanek przyzębia, między innymi kości rozwijają się dynamicznie i można liczyć na wymierne efekty metod odtwórczych jako zwieńczenia kompleksowego leczenia chorób przyzębia.

Skąd się bierze kamień nazębny? Czy pochodzi on z wody, którą pijemy?

Kamień tworzy się ze związków mineralnych zawartych w ślinie, której skład potrafi się bardzo różnić u różnych osób, co tłumaczy różną skłonność do odkładania się osadów nazębnych. Zła higiena znacznie przyśpiesza jego powstawanie, gdyż zgrupowania bakterii zwane płytką nazębną łatwo ulegają nasyceniu związkami mineralnymi zawartymi w ślinie tworząc trwale przylegający do zębów kamień.

 

[box]Zapalenie dziąseł (gingivitis)

Istnieje wiele czynników decydujących o wystąpieniu chorób przyzębia. Jednak, jako że są to prawie wyłącznie zapalenia, czynnikiem wywołującym są bakterie rozwijające się na zębach i dziąsłach. Niedokładne oczyszczanie daje drobnoustrojom możliwość nieskrępowanego rozwoju w zakamarkach jamy ustnej i tym samym drażnienia tkanek produktami ich przemiany materii, toksynami, enzymami. Dziąsło odpowiada stanem zapalnym, jest obrzęknięte, zaczerwienione, skłonne do krwawień. Szczotkowanie i nitkowanie staje się wówczas lekko bolesne.

Zapalenie dziąsła może być wywołane także nieprawidłowo wykonanym wypełnieniem lub koroną protetyczną z odstającym brzegiem, która utrudnia albo uniemożliwia zachowanie właściwego poziomu higieny. (zdjęcia) O ile leczenie zostanie podjęte odpowiednio wcześnie, możliwe jest szybkie przywrócenie stanu pierwotnego. Zapalenie dziąseł jest zatem całkowicie odwracalne, fachowo wykonane leczenie (profesjonalna higienizacja i instruktaż domowej higieny jamy ustnej) przywraca dziąsłom zdrowie po upływie około jednego tygodnia. W przeciwieństwie do przysłowiowego “kataru” zapalenie dziąseł “nie leczone” trwa znacznie dłużej niż siedem dni, czasami aż do utraty ostatniego zęba.

Około 50% populacji dorosłych cierpi na zapalenie dziąseł.[/box] [box]Chroniczne zapalenie przyzębia (periodontitis)

Zapalenie przyzębia rozwija się na bazie długo tolerowanego i nie wyleczonego zapalenia dziąseł. Z upływem czasu osady bakteryjne charakterystyczne dla zapalanie dziąseł ulegają nasyceniu związkami mineralnymi zawartymi w ślinie i tworzy tzw. kamień nazębny. Kamień ściśle przylega do powierzchni korzeni zębów i rozrasta się nawet głęboko poniżej linii dziąseł. Ważne jest to, że “domowymi sposobami” nie można się go już pozbyć. Profesjonalne usunięcie kamienia zwane scalingiem jest najczęściej wykonywanym, podstawowym zabiegiem w periodontologii. Wokół kamienia nazębnego tworzą się kieszenie dziąsłowe, zanika kość i ozębna (system mikroskopijnych włókien utrzymujących zęby). Zęby tracą oparcie i zaczynają się chwiać. Zwiększona ruchomość występuje jednak w stosunkowo zaawansowanym stadium choroby i jest już ostatnim dzwonkiem ostrzegawczym przed groźbą utraty zębów. Choroba ma charakter przewlekły, trwa latami.

Osoby, które zgłaszają się po poradę stomatologa, gdyż zauważyły ruszający się od miesiąca ząb w rzeczywistości chorują na zapalenie przyzębia już kilkanaście lat. W leczeniu zapalenia przyzębia, oprócz wymienionego już scalingu, stosuje się kiretaże, czasem zabiegi odtwórcze lub szynowanie. Umiarkowana, wolno rozwijająca się postać zapalenia przyzębia dotyka około 30% społeczeństwa.

Agresywnie przebiegające zapalenie przyzębia

Ta ciężka, szybko postępująca postać zapalenia przyzębia (nazywana wcześniej parodontozą) występuje u około 10% populacji. Wymaga intensywnego, kompleksowego leczenia specjalistycznego. Zdarza się, że występuje bez charakterystycznych objawów zapalenia, takich jak krwawienie, czy opuchnięcie dziąseł. Uwagę pacjenta zwraca rozchwianie zębów lub szybki zanik dziąsła i odsłanianie się korzeni. We wczesnym wykryciu choroby pomaga okresowo wykonywane rentgenowskie zdjęcie panoramiczne. W leczeniu niezbędne jest, oprócz standartowych zabiegów oczyszczających, zastosowanie antybiotykoterapii i zabiegów odtwórczych. [/box] [box]Zdjęcie rentgenowskie w periodontologii

Zdjęcia rentgenowskie są bardzo ważnym sposobem diagnozowania i obserwacji postępów leczenia chorób przyzębia. Obserwujemy dzięki nim stan kości, możemy wykryć obecność kamienia poddziąsłowego albo nawisających wypełnień. Zdięcia pozwalają na rozróżnienie poszczególnych schorzeń przyzębia, co jest szczególnie ważne u osób z agresywnymi postaciami “parodontozy”. [/box] [box]Scaling

Usuwanie kamienia nazębnego, czyli scaling, wymaga użycia tzw. profesjonalnych środków higienizacyjnych, którymi są aparaty ultradźwiękowe lub specjalne piaskarki oraz specjalistyczne narzędzia ręczne stosowane do wygładzania powierzchni korzeni. Doszczętne usunięcie kamienia nie jest rzeczą łatwą. Scaling zazwyczaj wykonywany jest etapowo: najpierw oczyszczane są powierzchnie zębów położone nad dziąsłami, następnie systematycznie usuwany jest kamień zalegający w kieszeniach dziąsłowych, czyli ten groźniejszy, poddziąsłowy. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu, o ile takie jest życzenie pacjenta. Często w jego wyniku uzyskuje się likwidację stanu zapalnego, a przez to zahamowanie procesów zaniku przyzębia. Jeżeli pacjent i lekarz są zadowoleni z osiągniętych efektów, to dalsze leczenie sprowadza się do syste[/box] [box]Kiretaż

W trakcie tego zabiegu, oprócz oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni (root planing), usuwane jest chorobowo zmienione dziąsło położone w głębi kieszeni, czyli tzw. ziarnina zapalna, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za niszczenie kości. Kiretaże wykonujemy zawsze w znieczuleniu miejscowym i możemy wspomóc laserem YAG:Nd i laserem biostymulacyjnym, co przyśpiesza gojenie i zmniejsza dolegliwości pozabiegowe.

Najczęściej wykonywane są kiretaże zamknięte nie wymagające odwarstwienia dziąsła od powierzchni korzeni i kości. Ich zaletą jest mniejszy uraz dla okolicznych tkanek i szybsze gojenie się tkanek dziąsłowych. Najważniejszą wadą jest brak bezpośredniego wglądu w kieszenie dziąsłowe. Kiretaże otwarte wiążą się z nacięciem i odwarstwieniem tzw. płata dziąsłowego. Chore tkanki poddziąsłowe, czyli ziarnina zapalna jest wtedy dobrze widoczna, co zwiększa szanse jej całkowitej eliminacji. Zabieg kończy się zazwyczaj zastosowaniem wybranej metody wspomagającej odtwarzanie się kości.[/box] [box]Metody odtwórcze w leczeniu chorób przyzębia
Głównym problemem zaawansowanych postaci chorób przyzębia jest zanik kości powodujący brak podparcia zęba i jego rozchwianie. Trudności w odtwarzaniu utraconej kości były przyczyną powszechnej opinii o nieuleczalności parodontozy. Ostanie lata przyniosły w tej dziedzinie spory postęp. Pojawiło się kilka nowych metod chirurgicznych. Leczenie może polegać na wypełnieniu ubytku kostnego materiałami kościozastępczymi produkowanymi w formie małych białych granulek. Czasem stosowane są dodatkowo specjalne membrany (błony), które stanowią swoisty opatrunek i podporę dla gojącej się kości. Innym razem wybór pada na preparaty pobudzające regenerację kości, jak np. Emdogain.

Szwy zdejmowane są zwykle po tygodniu. Na efekt odbudowy kości trzeba jednak poczekać kilka miesięcy, zachowując w międzyczasie idealną higienę jamy ustnej.

Emdogain

Zastosowanie tego preparatu szwedzkiej firmy BIORA jest jedną z najbardziej skutecznych metod regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba. Wykorzystywane jest działanie białek pobudzających i regulujących proces tworzenia się tkanek przyzębia, czyli kości, włókien ozębnej i cementu korzeniowego. Najważniejszym składnikiem EMDOGAIN jest amelogenina – białko wytwarzane przez organizm tylko w życiu płodowym każdego człowieka. Lek ten dla celów stomatologicznych pozyskiwany jest z zawiązków zębów młodych świń. Zabieg wszczepienia Emdogainu wymaga zastosowania leczenia chirurgicznego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Lekarz odwarstwia dziąsło, usuwa ziarninę zapalną (kiretaż otwarty), oczyszcza z kamienia i wygładza korzeą zęba (root planing). Następnie aplikuje preparat Emdogein w postaci żelu na odsłoniętą, czystą powierzchnię korzenia. Zabieg kończy się założeniem szwów. Odbudowa tkanek rozpoczyna się natychmiast po zabiegu i trwa czasem ponad rok.[/box] [box]Szynowanie

Zabieg szynowania polega na połączeniu ze sobą kilku sąsiadujących zębów. Stosowane są w tym celu specjalne bardzo cienkie, a jednocześnie mocne taśmy z włókien szklanych (np. Fiber-splint) przyklejane do niewidocznych powierzchni zębów. Wpływ takiej szyny na estetykę jest znikomy, a pacjent przejściowo odczuwa tylko lekkie zgrubienie na zębach. W odcinkach bocznych wzmocnieniem połączenia jest zazwyczaj stalowy łańcuszek (Splint-lock) wbudowany w powierzchnię wypełnień. Jeszcze inną formą szynowania może być wykonanie szynoprotezy szkieletowej lub pokrycie osłabionych zębów koronami zblokowanymi.[/box]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close