CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Indukcja apoptozy w komórkach

Indukcja apoptozy w komórkach

Wskutek prac Działu Badawczego Stomadentu opatentowano wynalazek “Sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych”.

Przedmiotem wynalazku jest sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, szczególnie jelita grubego i białaczki limfoblastycznej. Istotą wynalazku jest sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, polegający na tym, że na komórki nowotworowe oddziaływuje się solą fizjologiczną po obróbce w reaktorze plazmowym. Do indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych jelita grubego i białaczki limfoblastycznej zastosowano sól fizjologiczną poddaną działaniu niskociśnieniowej i niskotemperaturowej plazmy.

Badania fizykochemiczne wykazały jednoznacznie, iż sól fizjologiczna poddana działaniu niskociśnieniowej i niskotemperaturowej plazmy zmieniła istotnie swoje właściwości w porównaniu do jej odpowiednika niepoddanego plazmowaniu a zakresie pH, przewodności ektrolitycznej i napięcia powierzchniowego.

Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki ogrywa istotną rolę w utrzymywaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej brak lub zaburzenie jej funkcjonowania mogą mieć poważne skutki, prowadzące do procesu nowotworzenia. Komórki nowotworowe to takie, które nie ulegają apoptozie. Stosowana obecnie chemioterapia w głównej mierze oparta jest na lekach cytotoksycznych  wywołujących poważne w skutkach działania niepożądane.

Indukcja apoptozy solą fizjologiczną, w porównaniu do stosowania leków lub przeciwciał, odznacza się relatywnie prostszą procedurą z mniejszymi nakładami finansowymi i brakiem następstw niepożądanych terapii. Proponowane zastosowanie plazmowej soli fizjologicznej może mieć kluczowe znaczenie w medycynie do ograniczania wzrostu nowotworów oraz innych procesów chorobowych, w których apoptoza odgrywa kluczową rolę. Zastosowanie tej metody może przyczynić się do redukcji kosztów leczenia i zmniejszenia działań niepożądanych.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close