CENTRUM MEDYCZNE: 75 734 68 68
STOMATOLOGIA: Legnica: 76 856 41 48 | Wrocław 71 337 33 36 | Bolesławiec 75 734 68 68 | Zgorzelec 75 773 94 04

Dział badawczo – rozwojowy STOMADENTU

Zdzislaw Oszczeda

Dział badawczo – rozwojowy STOMADENTU

Nadszedł czas, w którym kończę pewien etap naszych badań i rozpoczynam wdrażanie wyników pracy w różne obszary nauki, w celu uzyskania dofinansowania i wsparcia. Jest to również czas na podsumowanie naszych wysiłków.

Nie wszyscy Państwo wiecie, że Stomadent to nie tylko Centrum Medyczne. Stworzony dział Badawczo-Rozwojowy prowadzi od szeregu lat badania. Są one ukierunkowane na wdrożenie i wykorzystanie naszej wiedzy na temat zastosowań zdeklastrowanej wody w medycynie, farmacji, rolnictwie i ochronie środowiska. Jako jednostka badawcza prowadzimy szereg działań wspólnie z firmą NANTES Systemy Nanotechnologii oraz współpracujemy z różnymi jednostkami badawczymi i naukowymi jak Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. To dzięki wsparciu ludzi dobrej woli i wielkiego serca udało się nam osiągnąć tak wielkie efekty.

Od samego początku badań pomocy udzielił nam Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk w osobie prof. dr hab. Wiesława Stręka, którego zaangażowanie i wiedza ułatwiały nam współpracę z innymi jednostkami naukowymi oraz zaowocowały wspólnym patentem w zakresie sposobu wytwarzania nanokryształów w warunkach rezonansu plazmowego z wykorzystaniem reaktora niskotemperaturowej plazmy.

Współpraca z Zakładem Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z w osobie Pani dr hab. n. med. Haliny Car zaowocowała pierwszymi wynikami badań prowadzonych na liniach komórkowych raka jelita grubego i białaczki. Wykazały one że pod wpływem soli fizjologiczne poddanej działaniu niskotemperaturowej plazmy następują takie procesy jak:

  • Stymulacja procesów apoptozy (programowanej śmierci) w komórkach zmienionych nowotworowo, poprzez aktywację kaspazy 3

  • Aktywacja rozpadu jąder komórkowych z fragmentacją DNA w komórkach nowotworowych

  • Zahamowanie podziałów komórek nowotworowych i zmniejszenie liczby komórek nowotworowych (zmniejszenie proliferacji)

  • Zahamowanie procesów naprawczych uszkodzeń DNA, co może ograniczać przetrwanie i oporność komórek nowotworowych na leki w komórkach patologicznych

  • Brak wpływu ww. na komórki zdrowe

Wyniki tych badań również zakończyły się założeniem wniosku patentowego „Sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych”. Chodzi o sposób polegający na tym,  że na komórki nowotworowe oddziaływuje się solą fizjologiczną po obróbce w reaktorze plazmowym. Do indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych  jelita grubego i białaczki limfoblastycznej zastosowano sól fizjologiczną poddaną działaniu niskociśnieniowej i niskotemperaturowej plazmy. Stymulacji dokonywano w obecności plazmowanej soli fizjologicznej,  podawanej wielokrotnie.

Wielki wysiłek badawczy wnieśli i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w osobie pani dr hab. n. med. Anny Boguckiej-Kockiej, kierownika Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i pana prof. dr hab. Janusza Kockiego kierującego Zakładem Genetyki Klinicznej, oraz pani mgr Anny Och, pana mgr Marka Ocha. Ich entuzjazm i zapał badawczy doprowadził do powstania raportu “Wpływ NANO-medium na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka”.

W Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr inż. Joanna Dziamba i prof. dr hab. Szymon Dziamba przeprowadzili szereg badań wykazujących wpływ zdeklastrowanej wody plony zbóż, fasoli, czy kukurydzy…

Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaowocowała Zgłoszeniem Patentowym którego istotą jest sposób ochrony błony komórkowej i komórek w procesie zamrażania i rozmrażania (kriokonserwacji) gdzie zastosowano wodę poddaną działaniu niskociśnieniowej i niskotemperaturowej plazmy.

W naszych badaniach dużego wsparcia finansowego udzieliły nam programy unijne dofinansowując w części zakupy aparatury badawczej i finansując programy doradcze.

Wielkim wsparciem jest dotacja wspomagająca wdrożenie pierwszego wynalazku z programu 4.6. Realizujemy w jej ramach projekt budowy komór, których zastosowanie w rolnictwie, nie tylko podniesie plony, ale zdecydowanie obniży stosowanie nawozów sztucznych i spowoduje, że żywność jak i zwierzęta hodowane na wodzie zdeklastrowanej będą zdrowsze.

Na koniec wielkie podziękowania dla władz naszego miasta i powiatu. Zarówno Pan Prezydent Piotr Roman jak Starosta Pan Cezary Przybylski wykorzystywali każdy swój kontakt każdą okazję bym mógł zaprezentować nasze badania, czy nawiązać współpracę w potrzebnym zakresie.

Mam nadzieję, że wszystkie nasze badania w ciągu najbliższych lat znajdą praktyczne zastosowanie i uznanie Państwa, że w Bolesławcu mogą się dziać rzeczy mające wpływ na tak ważne kwestie jak nasze zdrowie i to w wymiarze ogólnoświatowym…

 

 

 

Woda źródłem życia

Woda jest wszechobecna w naszym życiu. Bez wody zamiera nasze życie. Woda nie tylko stymuluje procesy homeostazy w naszym organizmie ale jest energią napędzającą struktury wewnątrzkomórkowe pozwalając utrzymać produkcję energii.

Woda jako substancja wydawałoby się prosta i dawno rozpoznana nieustanie zaskakuje naukowców swoimi właściwościami. Prowadzone w Polsce badanie nad strukturą wody to marginalny wycinek badan i wiedzy. Z kolei badania prowadzone w świecie w większości są utajnione lub komercjalizowane bez ujawniania ich wyników.

Powrót do korzeni

Okazuje się odkrywamy na nowo coś, co natura stworzyła miliony lat temu, dzięki czemu żyjemy, nie doceniając na co dzień jej dobrodziejstwa. Postęp cywilizacyjny ma swoją cenę – jest to degradacja naszego otoczenia i naszego życia. Żyjemy dłużej, ale czy lepiej? Czy moglibyśmy żyć bardziej komfortowo nie zapadając na choroby cywilizacyjne jak nowotwory czy cukrzyca? – TAK.

Natura stworzyła optymalne warunki dla rozwoju człowieka na każdej szerokości geograficznej i w każdym rejonie ziemi. To człowiek swoimi działaniami i ekspansją za wszelką cenę zmienił środowisko i zakłócił równowagę. Jednym z tych zachwianych elementów jest woda. Zmiany w atmosferze, w ziemi, duże stężenia CO2 stosowanie nawozów sztucznych powodują zmiany we właściwościach fizyczno-chemicznych wody. Jeżeli potrafimy poradzić sobie z oczyszczeniem wody ze związków chemicznych, to bardzo niewiele potrafimy zrobić by przywrócić wodzie jej właściwości fizyczne. Te właściwości decydują o napięciu powierzchniowym, o lepkości, dielektryce wody (przewodnictwie elektrycznym).

Istotna struktura

Wiadomo powszechnie, że wody z ujęć zdrojowych mają właściwości lecznicze, poprawiają stan naszego organizmu poprzez kąpiele, inhalacje czy picie. Jednakże nie chodzi tu o skład mineralny wody lecz o jej strukturę i wiązanie wodorowe. Od tego parametru zależy czy woda będzie się wchłaniała i czy będzie brała udział w poprawnej funkcji tkanek i narządów. Im mniejsze skupiska agregatów wody tym większa jej wchłanialność i funkcjonalność dla organizmu. Dlaczego woda w kurortach pita jest wprost z ujęcia? Dlatego, że kontakt jej z powietrzem a w szczególności z CO2 zmienia jej parametry fizyczne tworząc w czasie gigaklastry i zmniejsza się jej właściwość terapeutyczna. Sam skład chemiczny wody ma mniejsze znaczenie niż jej możliwość wchłaniania.

rys 1

Powyższy obraz przedstawia nanoklastry wody przy założeniu, że wszystkie atomy tlenu i wodoru są jednakowe pod względem wartości. Taka postać jest możliwa tylko na modelu komputerowym / książkowym. W przyrodzie takich klastrów praktycznie nie spotyka się.

Znaczenie wielkości klastra wody

W procesie powstawania molekuł mogą brać udział również izotopy głównych elementów: Н1,Н2, О14,О15,О16,О17, О18,О19. Oprócz tego wiadomo, że defekt wagi występujących w przyrodzie atomów tlenu i wodoru nie jest stały. W takim przypadku symetria matrycy wody ulega zniszczeniu i powoduje, że klastry wody mogą być stabilne w dużych rozmiarach a nawet osiągać ogromne rozmiary, co uniemożliwia przenikanie cząsteczek wody przez błonę komórkową.

W przypadku gdy klaster powstaje w obrębie  jądra komórki, może stać się częścią DNA tego jądra. Gigaklaster stając się częścią DNA niszczy jego pierwotną formułę. Taka sytuacja prowadzi do nieprawidłowej replikacji DNA, zostają zablokowane systemy naprawcze i błędy zostają powielane w czasie replikacji. Dodatkowo klastry powstające w obrębie jądra powodują deformację wiązań wodorowych w związkach azotowych. Wodorowe i tlenowe końcówki nici DNA mogą wchodzić w skład klastra.

 rys 2

Rozpad gigaklastrów

Po obróbce wody w generatorze plazmy, pod działaniem rezonansu energia wiązań atomowych i masa atomowa równoważą się i dlatego gigaklastry rozpadają się. Ponad to w takiej wodzie nie znaleziono wolnych rodników. Po rekombinacji siatki krystalicznej wody, budują się stabilne nonoklastry o rozmiarach nieprzekraczających 2 nm które charakteryzują się znaczną stabilnością i inną częstotliwością własnych drgań. Nanoklastry przy kontakcie z gigaklastrami przekazują swoją częstotliwość, co powoduje rozpad gigaklastra.

Przenikalność przez błonę komórkową

Obrobiona woda o nanoklastrowej strukturze łatwo i szybko przechodzi przez błony komórkowe oraz przez powłokę jądra. W wypadku kiedy taka woda przedostanie się do jądra uszkodzonej komórki powoduje degradację uszkodzonej matrycy gigaklastra, co prowadzi do eliminacji odcinka DNA, a w rezultacie do utraty możliwości replikacji i śmierci komórki.

W tym przedstawionym mechanizmie jest cała prawda o chorobach cywilizacyjnych. Rodzimy się zdrowi funkcjonujemy przez pewien okres i w jakimś momencie okazuje się, że zapadamy na choroby typu cukrzyca, choroby nowotworowe, miażdżycę czy nadciśnienie.

Jest to wynik naszego trybu życia, odżywiania, a w szczególności otoczenia, w jakim żyjemy. Spożywamy pokarmy, do których nie jest dostosowany nasz organizm. Modyfikowane ziarna zbóż, aby były wydajniejsze, bardziej odporne na warunki atmosferyczne powodują inne konsekwencje związane z metabolizmem naszego organizmu. Modna ostatni akcja przeciwko GMO to mydlenie społeczeństwu oczu. Modyfikacje takie prowadzone były od dziesiątków lat. Dla przykładu pszenica, która obecnie jest uprawiana, zawiera prawie 94% glutenu i nie ma nic wspólnego z pszenicą sprzed 50 lat. Nie jesteśmy przygotowani do tak dużego przyjmowania i zużywania  cukrów prostych obecnych w żywności po jej przetworzeniu  W związku z czym efektem jest lawinowo rosnąca liczba ludzi chorych na cukrzycę związaną z otyłością.

Modyfikowanym zbożem skarmia się również zwierzęta, którego mięso spożywamy. Różnego rodzaju szczepionki, antybiotyki podawane zwierzętom powodują zmiany w naszych komórkach. Nawozy sztuczne stosowane ponad miarę dla większej wydajności, dla większego zysku powodują zmiany w glebie, wodzie, powietrzu.

Dla przykładu posłużę się opracowaniem jakie na swoich stronach umieścił Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, wyniki badań w zakresie umieralności Polaków na poszczególne choroby. Co z tych opracowań wynika? Otóż ludność z rejonów Polski w których używa się najwięcej nawozów na hektar (Wielkopolska) umiera na powikłania spowodowane cukrzycą http://www.atlas.pzh.gov.pl/

Analiza poszczególnych obszarów da Państwu dużo do myślenia.

Od wieków naturalnym lekiem była woda, która leczyła różnego rodzaju schorzenia i utrzymywała prawidłową homeostazę w organizmie. To podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zaburzenia tych funkcji powodują, że organizm nie jest w stanie poradzić sobie ze zmianami w komórkach. Zaburzenia równowagi jonowej, nadmiar wolnych rodników, powodują to, że przestaje działać mechanizm apoptozy w komórkach i zamiast wymiany komórki następuje niekontrolowana replikacja komórek z uszkodzonym kodem. Tak powstaje nowotwór. Klasyczna medycyna opiera się na mechanizmie usunięcia takich komórek za pomocą chemioterapii, radioterapii, czy metodami chirurgicznymi. Powoduje to, że przy okazji uszkadza się również komórki zdrowe.

Nasze badania pokazały, że zastosowanie soli fizjologicznej  zdeklastrowanej przez plazmę niskotemperaturową wprowadza w apoptozę i nekrozę w komórki z uszkodzonym łańcuchem DNA, natomiast nie ma wpływu na komórki zdrowe.

Czy uda nam się wprowadzić go do masowego  stosowania ? To niestety wątpliwe.

Teoretycznie można  by było   próbować wprowadzać ją jako terapią leczniczą, jednakże procedury badawcze trwać będą latami, a budżet potrzebny na takie badania będzie wynosił setki milionów złotych.

Zdrowe długowieczne społeczeństwo to zbyt duże obciążenia dla budżetu każdego Państwa. Jesteśmy pożyteczni do momentu w którym pracujemy i napędzamy budżet. Przechodząc na emeryturę jesteśmy zbędnym obciążeniem. Jeżeli ktoś z państwa ma wątpliwości to proszę się przyjrzeć procedurom NFZ. Im pacjent starszy, tym mniej przysługuje mu procedur refundowanych przez NFZ.

Drugą ważną przeszkodą jest fakt, iż nasi „Ojcowie Narodu” kilka lat temu wprowadzili ustawę pod dyktando lobbingu „Zdrój”, która zabrania w Polsce produkcji wody spożywczej, jeżeli nie pochodzi ona z ujęcia źródlanego lub mineralnego. Od tej pory nie ma w Polce wody stołowej, zniknęły z półek sklepowych wody typu Bonaqua Coca Coli i innych producentów wód stołowych. Jaki mamy efekt? Mnóstwo wód źródlanych i mineralnych na rynku. Wód, którymi nie możemy ugasić pragnienia a spożywanie ich w większych ilościach grozi uszkodzeniem nerek, gdyż duża zawartość minerałów bardziej szkodzi niż ich niedobór.  Dla jasności sytuacji takie wody stołowe można kupić i produkować w całej Unii Europejskich, tylko nie w Polsce.

Dlatego koncentruję się na zastosowaniach przemysłowych i rolniczych, takie wdrożenia mają szansę realizacji i dofinansowania ze środków unijnych. Być może uda się nam w przyszłości skonstruować urządzenia do uzdatniania wody na tyle małe, które mogłoby być zainstalowane w każdym domu.

Pomimo tego,  że na dzień dzisiejszy jest brak formalnych możliwości wprowadzenia do sprzedaży takiej wody uważam, że nie powinno odbierać się ludziom szans na wykorzystanie wyników naszych badań. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa zwróci się do nas z formalnym zleceniem obrobienia wody w plazmie niskotemperaturowej, to takie zlecenia zrealizujemy.

rys 3

Zdzisław Oszczęda

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close